Uw persoonlijke geschiedenis

Nadat u bent ingelogd ziet u rechts uw persoonlijke geschiedenis. Deze geschiedenis geeft weer welke lezingen u tot nu toe heeft aangemeld. De gekleurde bolletjes laten zien wat de status van uw aangemelde lezing is. Zolang uw lezinging niet verzonden is staat er geen bolletje voor uw lezing. Pas nadat u uw lezing verzonden heeft kunt u de status van uw lezing volgen.

Blauw houdt in dat uw lezing verzonden is. Uw lezing is nu in behandeling en de inhoudscommissie gaat er naar kijken. Zolang uw lezing (nog) niet door de commissie goedgekeurd is kunt u uw lezing nog aanpassen.

Oranje betekent dat uw lezing voldoet aan de eisen van de inhoudscommissie. U kunt uw lezing niet meer aanpassen. De inhoudscommissie bepaalt aan de hand van de hoeveelheid aanmeldingen of uw lezing wordt opgenomen in het programma.

Groen houdt in dat uw lezing definitief in het programma is ingedeeld. Bij uw lezing wordt informatie met betrekking tot de zaal en de tijd weergegeven.

Rood betekent dat uw lezing is afgekeurd.

Zodra uw lezing is beoordeeld wordt u geinformeerd.

Uw persoonlijke
geschiedenis